Zsoltárok 121
RÚF
121
Izráel védelmezője
1Zarándokének.
Tekintetem a hegyekre emelem:
Honnan jön segítségem?
2Segítségem az Úrtól jön,
aki az eget és a földet alkotta.
3Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék,
nem szunnyad az, aki védelmez téged.
4Bizony nem szunnyad, nem alszik
az, aki védelmezi Izráelt!
5Az Úr védelmez téged,
az Úr a te oltalmad jobb kezed felől.
6Nem árt neked nappal a nap,
sem éjjel a hold.
7Az Úr megőriz téged minden bajtól,
megőrzi életedet.
8Megőriz az Úr jártodban-keltedben,
most és mindenkor.