Zsoltárok 73
RÚF

Zsoltárok 73

73
HARMADIK KÖNYV
A kételkedő ember megnyugvása
1Ászáf zsoltára.
Milyen jó az Isten Izráelhez,
a tiszta szívűekhez!
2De az én lábam majdnem megcsúszott,
kis híján elestem jártomban.
3Mert irigy lettem a kérkedőkre,
látva a bűnösök jólétét.
4Mert halálukig sincsenek kínjaik,
és kövér a testük.
5Nincs részük az emberek gyötrelmében,
nem érik őket csapások,
mint más embereket.
6Ezért a kevélység nyakláncát hordják,
és az erőszak köpenyébe burkolóznak.
7Jómódjukban kérkedve néznek szét,
szívükben öntelt gondolatok járnak.
8Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek,
elnyomással fenyegetőznek dölyfösen.
9Az ég ellen is feltátják szájukat,
nyelvükkel megszólják a földet.
10Ezért fordul feléjük a nép,
és mohón isszák szavaikat, mint a vizet.
11Ezt mondják:
Honnan tudná ezt az Isten?
Lehet-e tudomása erről a Felségesnek?
12Íme, ilyenek a bűnösök!
Háborítatlanul gyarapítják
vagyonukat szüntelen.
13De én hiába tartottam tisztán a szívemet,
hiába mostam kezemet ártatlanságomban,
14mert csapások értek mindennap,
fenyítések minden reggel.
15Már arra gondoltam,
hogy én is úgy beszélek, mint ők,
de akkor megtagadtam volna
fiaid nemzetségét.
16Elgondolkoztam rajta,
meg akartam érteni,
de túl nehéznek tűnt nekem.
17Végül elmentem Isten szentélyébe,
és megértettem, hogy milyen végük lesz.
18Bizony, sikamlós talajra állítottad
és pusztulásba döntöd őket!
19Hogy fognak elpusztulni
egy pillanat alatt!
Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben.
20Mint ébredés után az álomkép,
úgy tűnik el képük,
ha fölserkensz, Uram!
21Ha keseregne a szívem,
és sajogna a bensőm,
22akkor olyan ostoba és tudatlan volnék
veled szemben, mint az állat.
23De én mindig veled leszek,
mert te fogod jobb kezemet.
24Tanácsoddal vezetsz engem,
és végül dicsőségedbe fogadsz.
25Nincs senkim rajtad kívül a mennyben,
a földön sem gyönyörködöm másban.
26Ha elenyészik is testem és szívem,
szívemnek kősziklája és örökségem
te maradsz, Istenem, örökké!
27Bizony, elpusztulnak azok,
akik eltávolodnak tőled.
Kiirtod mindazokat,
akik elhagynak téged!
28De nekem olyan jó Isten közelsége!
Uramat, az Urat tartom oltalmamnak.
Hirdetem minden tettedet.

Hungarian Protestant New Translation Revised © Hungarian Bible Society, 2014


Tudj meg többet a Revised Hungarian Bible fordításról