1Mózes 31:22

1Mózes 31:22 RÚF

Lábán csak harmadnap értesült arról, hogy Jákób elment.
RÚF: Revised Hungarian Bible
Megosztás