Róma 8:1

Róma 8:1 HUNK

Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
HUNK: Karoli Bible 1908
Megosztás

Róma 8:1

Megosztás