Zsoltárok 46
HUNK

Zsoltárok 46

46
Erős vár a mi Istenünk
1Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak #1 Krón. 25,1. 26,1. éneke, a halamothra. 2Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség #vers 6. Zsolt. 9,10. a nyomorúságban. 3Azért nem félünk, ha elváltoznék is a #Ésa. 54,10. Ezék. 38,20. föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe: 4Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szela. 5Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait. 6Az Isten ő közepette van, #1 Kir. 9,3. Zsolt. 22,4. nem rendül meg; megsegíti Isten virradatkor. 7Nemzetek #Zsolt. 2,1–5. zajongnak, országok mozognak; kiereszti hangját, megszeppen a föld. 8A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Szela. 9Jőjjetek, lássátok az Úr tetteit, a ki pusztaságokat szerez a földön; 10Hadakat némít el a föld széléig; ívet #Zsolt. 76,4. Józs. 11,8.9. tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben. 11Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. 12A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk! Szela.