Zsoltárok 34

34
Bíztatás az Isten segítségének dicséretére és istenfélelemre
1Dávidé, mikor elváltoztatta értelmét Abimélek előtt, és mikor ez elűzte őt és elment. 2Áldom az Urat minden időben, dicsérete #Zsolt. 104,33. mindig ajkamon van! 3Dicsekedik lelkem az Úrban; s hallják ezt a szegények és #Zsolt. 107,41.42. örülnek. 4Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét! 5Megkerestem az Urat és meghallgatott #Ésa. 65,24. engem, és minden félelmemből kimentett engem. 6A kik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg #Zsolt. 33,20. Jób 36,7. nem pirul. 7Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. 8Az Úr angyala tábort jár az #Zsid. 1,14. Zsolt. 91,11. Máté 18,10. őt félők körül és kiszabadítja őket. 9Érezzétek #1 Pét. 2,3. és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az #Jer. 17,7.8. ember, a ki ő benne bízik. 10Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert a #Zsolt. 31,24. kik őt félik, nincs #5 Móz. 28,1–13. Jer. 17,7.8. fogyatkozásuk. 11Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de a kik az Urat keresik, semmi jót sem #Jób 5,22–26. Péld. 13,25. nélkülöznek. 12Jőjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére! 13Ki az az ember, a kinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson? 14Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől. 15Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt. 16Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán; 17Az Úr orczája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa, #Zsolt. 5,6.7. Jób 36,14. emlékezetöket a földről. 18Ha igazak kiáltnak, #Zsolt. 9,11.32.10. az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. 19Közel van az Úr a megtört #Zsolt. 145,18. 51,19. szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket. 20Sok baja #Csel. 14,22. 2 Tim. 3,12. van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. 21Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból. 22A gonoszt gonoszság öli meg, #Péld. 5,22. és meglakolnak, a kik gyűlölik az igazat. 23Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, a ki ő #Jer. 17,7.8. benne bízik.

A YouVersion cookie-kat használ a felhasználói élmény személyre szabása érdekében. Weboldalunk használatával elfogadod a cookie-k használatát az Adatvédelmi szabályzatunkban leírtak szerint