Lukács 15:20

Lukács 15:20 HUNK

És felkelvén, elméne az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá őt.
HUNK: Karoli Bible 1908
Megosztás