1 Mózes 1
HUNK

1 Mózes 1

1
A világ teremtése
(V. ö. Zsolt. 104.)
1Kezdetben #rész. 2,4.5. Zsolt. 33,6. 89,12. 136,5. Csel. 14,15. 17,24. Zsid. 11,3. Jób 33,4. teremté Isten az eget és a földet. 2A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett. 3És #2 Kor. 4,6. monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság. 4És látá Isten, hogy jó a világosság; és #Ésa. 45,7. elválasztá Isten a világosságot a setétségtől. 5És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap. 6És monda Isten: #Jer. 10,12. 51,15. Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől. 7Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet #Zsolt. 148,4. alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn. 8És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lőn este, és lőn reggel, második nap. 9És monda Isten: #Jób 38,8. Zsolt. 33,6.7.9. Zsolt. 136,6. Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn. 10És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket #Zsolt. 95,5. pedig tengernek nevezé. És látá Isten, hogy jó. 11Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet, gyümölcsfát, a mely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, a melyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn. 12Hajta tehát a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, a melynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó. 13És lőn este és lőn reggel, harmadik nap. 14És monda Isten: Legyenek világító #Zsolt. 104,19. testek az ég mennyezetén, hogy elválaszszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. 15És legyenek #Jer. 31,35. világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lőn. 16Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: #Zsolt. 136,7–9. a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat. 17És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre; 18És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválaszszák a világosságot a setétségtől. És látá Isten, hogy jó. 19És lőn este és lőn reggel, negyedik nap. 20És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. 21És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, a melyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó. 22És megáldá azokat Isten, mondván: #rész8,17. Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit; a madár is sokasodjék a földön. 23És lőn este és lőn reggel, ötödik nap. 24Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn. 25Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemök szerint, a barmokat nemök szerint, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokat nemök szerint. És látá Isten, hogy jó.
Az ember Isten képmása
26És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és #rész5,1. 1 Kor. 11,7. Kol. 3,10. hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. 27Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá #Máté 19,4. Márk 10,6. és asszonynyá teremté őket. 28És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. 29És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó #rész9,3. Zsolt. 115,16. fűvet az egész föld színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül. 30A föld minden #Zsolt. 104,14. vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket adom eledelűl. És úgy lőn. 31És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.

Bátorítás és kihívás arra, hogy minden nap keressük az Istennel való bensőséges kapcsolatot.


A YouVersion cookie-kat használ a felhasználói élmény személyre szabása érdekében. Weboldalunk használatával elfogadod a cookie-k használatát az Adatvédelmi szabályzatunkban leírtak szerint.