2 Korinthus 9:6-11

2 Korinthus 9:6-11 HUNK

Azt mondom pedig: A ki szűken vet, szűken is arat; és a ki bőven vet, bőven is arat. Kiki a mint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok áraszsza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek, A mint meg van írva: Szórt, adott a szegényeknek; az ő igazsága örökké megmarad. A ki pedig magot ád a magvetőnek és kenyeret eleségül, ád és megsokasítja a ti vetésteket és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét, Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, a mely általunk hálaadást szerez az Istennek.
HUNK: Karoli Bible 1908
Megosztás

2 Korinthus 9:6-11

Megosztás

Ingyenes olvasási tervek és áhítatok a következő témában: 2 Korinthus 9:6-11