Doživljaj Božje obnove

Dan 1 od 5 • Današnje čitanje

Nadahnut
Biti nanovo rođen u Kristu znači da si obnovljen. Stare grešne osobe koja si nekad bio više nema kao rezultat tvoje potpune obnove u Kristu. U stvari, riječ obnova može se definirati kao "mijenjanje u nešto novo i različito, nešto bolje". To zaista sumira što znači obnova u Kristu, a to je da smo promijenjeni u nešto bolje. Za neke je od nas bilo poprilično teško ukloniti starog grešnog sebe i potpuno obnoviti naše živote. Možda to i nastavi biti teško, ali znaj ovo: ako ostaneš postojan u svom odnosu s Bogom, On će neprekidno raditi u tvom životu da obnovi tebe i da te oslobodi mrlja grijeha koje će te u suprotnom neprekidno mučiti.