Psalmi 32
SHP

Psalmi 32

32
Priznanje i oprost
Davidov »maskil«#Psalam 32 »maskil« Značenje ovog izraza je nejasno. Jedno tumačenje upućuje na »poučnu pjesmu«, drugo na »vješto sročeni psalam«, a treće na »meditaciju«..
1Blago onome komu su prijestupi oprošteni
i čiji su grijesi pokriveni.
2Blago onome koji BOGU nije kriv,
koji svoj grijeh ne mora skrivati.
3Dok sam šutio o svojoj krivnji,
bivao sam sve jadniji i slabiji.
4Danju i noću činio si mi život sve težim.
Kao za ljetne žege, snaga mi se iscrpila. Selah
5Onda sam ti svoj grijeh priznao,
svoju krivicu nisam skrivao.
BOŽE, sve sam ti rekao,
a ti si mi oprostio. Selah
6Zato neka ti se svi vjerni
mole u vrijeme potrebe.
Kad nevolje kao bujica navale,
neće ih odnijeti.
7Ti si moje skrovište,
čuvaš me od nesreće.
Zato te slavim pjesmom. Selah
8Bog kaže: »Uputit ću te dobro,
da znaš kako trebaš živjeti.
Davat ću ti savjete
i na oku te držati.
9Ne budi glup kao konj ili mazga.
Moraš ih obuzdati žvalama i uzdama,
inače ti se neće približiti.«#32,9 Ili: »Ako me budeš slušao, nitko ti se neće približiti (da ti naudi).« Hebrejski je tekst nejasan.
10Nevjernike muče mnogi jadi,
a vjerni BOGU okruženi su ljubavlju.
11Vi dobri i pravedni, BOGU se radujte.
Veselo kličite, svi koji ga štujete!

Biblija: suvremeni hrvatski prijevod (SHP)

@ 2019 Bible League International

Saznaj više o Biblija: suvremeni hrvatski prijevod