Brojevi 23
SHP

Brojevi 23

23
Bileamovo prvo proroštvo
1Bileam reče Balaku: »Napravi mi ovdje sedam žrtvenika i pripremi mi sedam junaca i sedam ovnova.« 2Balak učini kako je Bileam rekao pa su njih dvojica prinijela po junca i ovna na svakom žrtveniku.
3Tada Bileam reče Balaku: »Ostani ovdje pored svoje žrtve paljenice, a ja idem. Možda će BOG doći i sastati se sa mnom. Što god mi otkrije, reći ću ti.« I ode na jednu golu uzvisinu.
4Bog se sastao s njim, a Bileam mu je rekao: »Pripremio sam sedam žrtvenika i na svakome sam prinio po junca i ovna.« 5BOG je rekao Bileamu što treba reći i poslao ga natrag Balaku, da mu prenese poruku. 6Bileam se vratio Balaku i našao ga kako sa svim moapskim knezovima stoji pored svoje žrtve paljenice.
7Tada je Bileam izgovorio proroštvo:
»Iz zemlje Aram doveo me Balak,
s istočnih planina doveo me kralj Moaba:
‘Dođi i prokuni za mene Jakova;
dođi i osudi Izraela.’
8Kako da prokunem koga Bog nije prokleo?
Kako da osudim koga BOG nije osudio?
9S vrhova stijena ga gledam,
s brdâ ga osmatram.
To je narod koji živi odvojen,
u obične narode nije ubrojen.
10Tko će prebrojati Jakovljevo potomstvo, poput praha brojno?
Tko će izbrojiti ma samo četvrtinu Izraelovu?
Kad bih bar umro poput tih pravednika.
Kad bih bar završio poput njih.«
11»Što si mi učinio?« reče Balak Bileamu. »Doveo sam te da prokuneš moje neprijatelje, a ti ih samo blagoslivljaš!«
12A on odgovori: »Moram paziti da govorim samo ono što mi kaže BOG.«
Bileamovo drugo proroštvo
13Tada mu je Balak rekao: »Hajde sa mnom na jedno drugo mjesto odakle ih možeš vidjeti. Nećeš ih vidjeti sve, nego samo dio. Odande ih prokuni za mene.« 14I odvede ga na polje Sofim na vrh planine Pisge, gdje je napravio sedam žrtvenika i prinio po junca i ovna na svakome.
15Bileam reče Balaku: »Ostani ovdje pokraj svoje žrtve paljenice dok se ja ondje, preko, ne sastanem s Bogom.«
16BOG se sastao s Bileamom i rekao mu što treba reći pa ga poslao natrag Balaku da mu prenese poruku. 17Bileam se vratio Balaku i našao ga kako s moapskim knezovima stoji pored svoje žrtve paljenice.
»Što je BOG rekao?« upita ga Balak.
18Tada Bileam izgovori svoje proroštvo:
»Ustani i slušaj, Balače!
Čuj me, Siporov sine!
19Bog nije čovjek, da bi slagao,
ni smrtnik, da bi se predomislio.
Zar on kaže pa ne učini?
Zar obeća pa ne ispuni?
20Dobio sam zapovijed da ih blagoslovim.
On ih je blagoslovio i ja to promijeniti ne mogu.
21Ne vidi se nesreća u Jakovu,
ne nazire se nevolja u Izraelu.
S njima je BOG, njihov Bog,
proglašen za njihovog Kralja.
22Bog ih je izveo iz Egipta,
imaju snagu divljeg bivola.
23Nema prokletstva protiv Jakova,
nema vradžbine protiv Izraela.
Ljudi će za njih govoriti:
‘Gledajte što je Bog učinio!’
24Taj narod ustaje kao lavica
i napada poput lava;
neće leći dok plijen ne pojede
i krv zaklanih ne popije.«
25Tada Balak reče Bileamu: »Kad ih već nisi prokleo, nemoj ih niti blagosloviti!«
26A Bileam odgovori: »Zar ti nisam rekao da moram činiti što god mi kaže BOG?«
27Nato Balak reče Bileamu: »Hajde da te odvedem na jedno drugo mjesto. Možda će Bogu biti drago da odande za mene baciš prokletstvo na njih.« 28I odvede Balak Bileama na vrh planine Peor koji gleda na pustaru.
29Bileam je rekao: »Napravi mi ovdje sedam žrtvenika i pripremi mi sedam junaca i sedam ovnova.« 30Balak je učinio kako je Bileam rekao i prinio po junca i ovna na svakome žrtveniku.

Biblija: suvremeni hrvatski prijevod (SHP)

@ 2019 Bible League International


Saznaj više o Biblija: suvremeni hrvatski prijevod