Matej 11
SHP

Matej 11

11
Isus i Ivan Krstitelj
(Lk 7,18-35)
1Kad je Isus završio s davanjem uputa dvanaestorici svojih učenika, otišao je odande poučavati i propovijedati po gradovima u Galileji.
2Kad je Ivan Krstitelj, koji je bio u zatvoru, čuo za Kristova djela, poslao je Isusu svoje učenike. 3Oni su ga upitali: »Jesi li ti onaj koji treba doći ili da očekujemo drugog?«
4Isus im je odgovorio: »Idite i recite Ivanu o onome što čujete i vidite! 5Slijepi vide, hromi hodaju, gubavi ozdravljaju, gluhi čuju, mrtvi ustaju, a siromašnima se propovijeda Radosna vijest. 6Blago onomu tko ne oklijeva da me prihvati!«
7Dok su Ivanovi učenici odlazili, Isus je govorio mnoštvu o Ivanu, pitajući ih: »Što ste išli vidjeti u pustinji? Trsku koju povija vjetar? 8Ako ne to, što ste onda išli vidjeti? Čovjeka odjevenog u raskošnu odjeću? Oni koji nose raskošnu odjeću nalaze se u kraljevskim dvorima. 9Što ste onda išli vidjeti? Proroka? Da, kažem vam, i više od proroka. 10On je onaj o kojem je pisano:
‘Evo, šaljem svoga glasnika ispred tebe.
On će pred tobom pripremiti put.’#11,10 Citat iz Mal 3,1.
11Istinu vam kažem: od svih ljudi koji su ikad rođeni, nitko nije veći od Ivana Krstitelja, a ipak je i najmanji u Kraljevstvu nebeskom veći od Ivana. 12Od vremena Ivana Krstitelja pa do sada navala je na Kraljevstvo nebesko i siloviti ga prisvajaju.#11,12 Od vremena … prisvajaju Druga mogućnost prijevoda: »Od vremena kad je Ivan Krstitelj propovijedao, Kraljevstvo nebesko trpi silovite napade i siloviti ga prisvajaju.« 13Svi su proroci i Mojsijev zakon proricali do Ivana. 14Ako prihvaćate što su rekli proroci i Zakon, onda je Ivan Ilija koji treba doći. 15Tko sluša, neka čuje!
16S kim da usporedim sadašnji naraštaj? Oni su poput djece koja sjede na trgovima i dovikuju se:
17‘Svirali smo vam, ali vi niste zaplesali!
Pjevali smo tužaljke, ali vi niste zaplakali.’
18Došao je Ivan, niti je jeo niti je pio poput ostalih ljudi, pa kažu: ‘Opsjednut je zlim duhom!’ 19Onda je došao Sin Čovječji, koji jede i pije poput svih ostalih, a ljudi kažu: ‘Vidi ovoga! Proždrljivac i pijanac! Prijatelj poreznika i grešnika!’ No mudrost se dokazuje djelima koja čini.«
Isus upozorava
(Lk 10,13-15)
20Tada je Isus počeo koriti gradove u kojima je učinio najviše čuda jer se nisu obratili ljudi iz tih gradova. 21Rekao im je: »Teško tebi, Korozaine! Teško tebi, Betsaido! Jer, da su se u Tiru i Sidonu dogodila čuda, koja su se vama dogodila, oni bi se već odavno pokajali. U znak pokajanja obukli bi pokajničku tkaninu i glave posuli pepelom. 22Ali, kažem vam, na Sudnji će dan Tiru i Sidonu biti lakše nego vama. 23A ti, Kafarnaume, zar se misliš uzdići do neba? Ne, strmoglavit ćeš se u pakao. Jer, da su se u Sodomi dogodila čuda, koja su se tebi dogodila, taj bi grad opstao do dana današnjega. 24Ali, kažem ti, na Sudnji će dan Sodomi biti lakše nego tebi.«
Isusov poziv
(Lk 10,21-22)
25U ono je vrijeme Isus rekao: »Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a otkrio onima koji su kao mala djeca. 26Da, Oče, jer ti si htio da tako bude.
27Otac mi je sve predao. Nitko, osim Oca, ne poznaje Sina. I nitko ne poznaje Oca, osim Sina i onih kojima ga Sin želi otkriti.
28Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas obnoviti. 29Uzmite moj jaram#11,29 jaram Jaram je bio simbol židovskog zakona (vidi Dj 15,10; Gal 5,1) ili vladavine stranih osvajača. Ovdje se vjerojatno odnosi na Isusovu nauku. na sebe i učite od mene, jer ja sam krotkog i poniznog srca, pronaći ćete odmor svojim dušama. 30Jer, jaram koji vam nudim lagan je i teret koji je od mene lako vam je nositi.«#11,30 Jer … nositi Doslovno: »Moj je jaram blag i moje breme lako.«

Biblija: suvremeni hrvatski prijevod (SHP)

@ 2019 Bible League International

Saznaj više o Biblija: suvremeni hrvatski prijevod