Izaija 45
SHP

Izaija 45

45
Bog koristi Kira da oslobodi Izrael
1Ovako BOG govori Kiru, kojega je odabrao#45,1 odabrao Doslovno: »pomazao«. za kralja:
»Uzeo sam te za desnu ruku,
da pred tobom pokorim narode
i razoružam kraljeve,
da pred tobom otvorim vrata gradova,
da se više ne zatvore.
2Ići ću pred tobom i sravnit ću planine,
razvalit ću brončana vrata
i razrezati željezne zasune.
3Dat ću ti blaga pohranjena u tami
i bogatstva sklonjena na tajna mjesta,
da spoznaš da sam ja BOG,
Izraelov Bog koji te zove po imenu.
4Iako me ne poznaješ,
radi svoga sluge Jakova
i svoga izabranog Izraela,
pozivam te po imenu
i dajem ti počasni naziv.
5Ja sam BOG, i nema drugoga;
nema Boga osim mene.
Iako me ne znaš, ojačat ću te.
6Tako će se znati da sam jedini
od istoka do zapada.
Ja sam BOG, i nema drugoga.
7Ja oblikujem svjetlost i stvaram tamu,
ja donosim blagostanje i stvaram nesreću,
ja, BOG, činim sve to.
8Nebesa, pustite odozgo kišu,
neka pravda zapljušti iz oblaka.
Neka se rastvori zemlja, da iznikne spasenje,
i neka s njim izraste pravednost.
Ja, BOG, stvorio sam to.
9Teško onome tko se prepire sa svojim Stvoriteljem,
tko je samo jedna od glinenih posuda.
Zar glina kaže lončaru: ‘Što to radiš?’
ili: ‘Tvoje djelo nema ručke’?
10Teško onome tko kaže ocu: ‘Što si to začeo?’
ili majci: ‘Što si to rodila?’
11Ovako kaže BOG, Izraelova Svetinja,
njegov Stvoritelj:
Zar ćete mi govoriti kako da postupam sa svojom djecom
ili što trebam činiti sa djelom svojih ruku?
12Ja sam onaj koji je načinio zemlju
i na njoj stvorio čovjeka.
Moje ruke su razapele nebesa
i ja zapovijedam njihovoj vojsci zvijezda.
13Ja sam s pravom podigao Kira
i olakšat ću njegovo djelovanje.
On će ponovo dići moj grad
i osloboditi moje prognane,
i to bez ikakve plaće ili nagrade.«
To je rekao BOG Svevladar.
14Ovako kaže BOG:
»Egipat i Etiopija su bogati,
a ta ćeš blaga dobiti ti, Izraele.
Visoki ljudi iz Sebe bit će tvoji,
doći će k tebi u okovima.
Poklonit će ti se i reći:
‘Samo je s tobom Bog,
nema drugog Boga.’«
15Ti si Bog kojeg ljudi ne vide.
Ti si Bog koji je spasio Izrael.
16Svi koji prave idole,
bit će postiđeni i izvrgnuti ruglu,
zajedno će otići u sramoti.
17Ali BOG će Izrael spasiti zauvijek.
Više nikad nećeš biti postiđen
niti izvrgnut sramoti.
18BOG je stvorio nebesa,
on je Bog koji je oblikovao zemlju,
načinio ju je i učvrstio.
Nije ju stvorio da bude pusta,
nego ju je sazdao da bude naseljena.
Ovako kaže BOG:
»Ja sam BOG, i nema drugoga.
19Nisam govorio u tajnosti,
iz nekog mračnoga zakutka zemlje.
Nisam Jakovljevom potomstvu rekao:
‘Potražite me u bespuću.’
Ja, BOG, govorim istinu
i objavljujem ono što je pravo.
20Okupite se i dođite zajedno,
vi koji ste pobjegli od drugih naroda.
Neznalice nose idole načinjene od drva
i mole se bogu koji ih ne može spasiti.
21Objavite što će biti, obrazložite
— neka se među sobom posavjetuju.
Tko je ovo još davno prorekao?
Tko je to u dalekoj prošlosti objavio?
Zar nisam ja, BOG?
Osim mene nema Boga,
Boga pravednog i Spasitelja;
osim mene nema nijednoga.
22Okrenite se meni i spasite se,
svi krajevi zemlje,
jer ja sam Bog i nema drugoga.
23Samim sobom sam prisegnuo,
moja su usta izrekla pravednu riječ
i neće je opozvati.
Svi će kleknuti preda mnom
i svi mi narodi prisegnuti.
24Reći će: ‘Samo u BOGU su
pravednost i snaga.’«
Svi koji su bili bijesni na njega,
doći će k njemu i bit će postiđeni.
25BOG će iskazati naklonost
svim Izraelovim potomcima
i oni će ga slaviti.

Biblija: suvremeni hrvatski prijevod (SHP)

@ 2019 Bible League International

Saznaj više o Biblija: suvremeni hrvatski prijevod