Hebrejima 1
SHP

Hebrejima 1

1
Bog nam je govorio kroz svog Sina
1U prošlosti je Bog govorio našem narodu preko proroka. Govorio je mnogo puta i na različite načine. 2U ovim nam je posljednjim danima govorio preko svoga Sina. Odredio je da sve pripada Sinu, po kome je i stvorio svijet. 3Sin odražava Božju slavu i vjerno prenosi Božji karakter. On sve održava svojom moćnom riječi. Nakon što je providio očišćenje od grijeha, sjeo je s desne strane Veličanstva na Nebu 4i postao toliko uzvišeniji od anđela koliko je uzvišenije ime koje mu je dao Bog.
5Bog nikada nije rekao ni jednom anđelu:
»Ti si moj Sin.
Danas sam te rodio.«#1,5 Citat iz Ps 2,7.
Niti je ijednome anđelu rekao:
»Ja ću mu biti Otac,
a on će biti moj Sin.«#1,5 Citat iz 2 Sam 7,14.
6I ponovo, kada uvodi svoga prvorođenog Sina u svijet, Bog kaže:
»Neka ga štuju svi Božji anđeli.«#1,6 Neka … anđeli Ove riječi nalaze se u Pnz 32,43 u starogrčkom rukopisu i u hebrejskom rukopisu iz Kumrana.
7O anđelima Bog kaže:
»Svoje anđele čini vjetrovima#1,7 vjetrovima Ili: »duhovima«.
i svoje sluge vatrenim plamenovima.«#1,7 Citat iz Ps 104,4.
8O Sinu pak kaže:
»Tvoje prijestolje, Bože, stoji zauvijek.
Pravedno vladaš svojim Kraljevstvom.
9Voliš pravdu, a mrziš nepravdu.
Zato je Bog, tvoj Bog, odabrao tebe
i pružio ti više radosti
nego tvojim drugovima.«#1,8-9 Citat iz Ps 45,6-7.
10Bog isto tako kaže:
»U početku si, Gospodine, postavio temelje Zemlje.
Tvoje su ruke stvorile nebesa.
11Ti ostaješ, a oni će nestati.
Sve će ostarjeti poput odjeće.
12Ti ćeš ih smotati poput ogrtača
i zamijeniti poput odjeće.
A ti si uvijek isti i tvojim godinama nema kraja.«#1,10-12 Citat iz Ps 102,25-27.
13Ni jednom anđelu Bog nikada nije rekao:
»Sjedni mi s desne strane dok tvoje neprijatelje
ne položim pod tvoje noge.«#1,13 Citat iz Ps 110,1.
14Svi su anđeli, duhovi u božanskoj službi, poslani da pomažu onima koji će naslijediti spasenje.

Biblija: suvremeni hrvatski prijevod (SHP)

@ 2019 Bible League International

Saznaj više o Biblija: suvremeni hrvatski prijevod