Efežanima 5
SHP

Efežanima 5

5
1Nastojte biti poput Boga budući da ste njegova voljena djeca. 2Živite životom ljubavi. Volite druge onakvom ljubavlju kakvom je Krist volio nas, kad je prinio samoga sebe radi nas kao mirisni prinos i Bogu ugodnu žrtvu.
3Seksualni nemoral, bilo kakva nepristojnost ili pohlepa neka se među vama više i ne spominju jer to ne priliči Božjim ljudima. 4Neka među vama ne bude nikakvih sramotnih riječi, glupih razgovora ili prostačkih šala — to vam ne priliči! Umjesto toga, zahvaljujte Bogu. 5Budite sigurni da ni jedan bludnik, ni jedan lakomac, što je isto kao i štovatelj idola, neće biti dio Kristovog i Božjega kraljevstva.
6Ne dajte se prevariti praznim pričama onih koji opravdavaju takve grijehe. Bog se ljuti na takve neposlušne ljude. 7Nemojte imati ništa s njima! 8Govorim vam to jer ste prije bili tama, ali sada ste svjetlo u Gospodinu. Stoga, živite kao djeca svjetla! 9Plodovi su svjetla dobrota svake vrste, pravedan život i istina. 10Nastojte uočiti što je Gospodinu ugodno, i to birajte. 11Ne sudjelujte u beskorisnim djelima tame, nego ih radije razotkrivajte. 12Sramotno je čak i govoriti o onome što ljudi potajno rade. 13No sve postane jasno kad se donese na svjetlo, 14a sve što se razotkrije na svjetlu, postaje svjetlost. Zato se kaže:
»Probudi se, ti koji spavaš!
Ustani od mrtvih
i Krist će te obasjati.«
15Stoga, pazite kako živite: ne poput lakomislenih ljudi, nego poput mudrih. 16Mudro koristite vrijeme, jer su ovo zla vremena. 17Ne budite lakomisleni, nego uočite što želi Gospodin. 18Nemojte se opijati vinom jer to vodi u propast, nego se ispunjavajte Duhom. 19Razgovarajte jedni s drugima u psalmima, pjesmama slavljenja i duhovnim pjesmama. Pjevajte Gospodinu i slavite ga svim srcem! 20Uvijek za sve zahvaljujte Bogu, našem Ocu, u ime našega Gospodina Isusa Krista.
Žene i muževi
21Budite spremni poslušati jedni druge iz poštovanja prema Kristu.
22Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što se pokoravate Gospodinu. 23Muž je glava ženi, kao što je Krist glava Crkvi. Crkva je Kristovo tijelo — on sâm je Spasitelj Tijela. 24Isto kao što se Crkva pokorava Kristu, tako neka se i žene pokoravaju svojim muževima u svemu. 25Muževi, volite svoje žene kao što je Krist volio Crkvu i dao svoj život za nju. 26Krist je umro da bi Crkvu učinio svetom. Oprao ju je u vodi i učinio čistom govoreći joj svoju Riječ. 27Krist je umro da bi Crkvu uzeo k sebi kao prekrasnu nevjestu koja nema mrlje, bore ni bilo kakvog nedostatka, nego je sveta i bezgrešna. 28Tako i muževi trebaju voljeti svoje žene kao što vole svoja tijela. Onaj tko voli svoju ženu, voli samoga sebe. 29Jer, nitko ne mrzi svoje tijelo, nego ga hrani i brine se za njega, baš kao i Krist za Crkvu. 30Mi smo dijelovi njegovog Tijela. 31»Zato će muškarac ostaviti oca i majku te će se sjediniti sa svojom ženom, i njih će dvoje postati jedno.«#5,31 Citat iz Post 2,24. 32Ovo je tajna i govorim vam da se to odnosi na Krista i Crkvu. 33Dakle, svatko od vas mora voljeti svoju ženu kao što voli samoga sebe, a žena mora poštovati svoga muža.

Biblija: suvremeni hrvatski prijevod (SHP)

@ 2019 Bible League International

Saznaj više o Biblija: suvremeni hrvatski prijevod