Efežanima 4
SHP

Efežanima 4

4
Jedinstvo Crkve
1Ja, kao zarobljenik radi Gospodina, molim vas da živite život dostojan poziva koji ste primili. 2Uvijek budite ponizni i blagi. Budite strpljivi i s ljubavlju podnosite jedni druge. 3Nastojte sačuvati jedinstvo u Duhu po miru koji vas povezuje. 4Jedno je tijelo i jedan je Duh. Bog vas je pozvao k jednoj nadi. 5Jedan je Gospodin, jedna vjera i jedno krštenje. 6Jedan je Bog i Otac svih. On gospodari nad svima nama, djeluje kroz sve nas i prebiva u svima nama. 7Svatko je od nas dobio milost u onoj mjeri koju je odredio Krist. 8Zato i piše u Svetom pismu:
»Kad je uzašao u visine,
poveo je sa sobom zarobljenike
i dao je ljudima darove.«#4,8 Citat iz Ps 68,18.
9Što znači to »kad je uzašao«? To sigurno znači da se prvo spustio u donje predjele zemlje. 10On koji se spustio je i taj koji je bio uzdignut iznad svih nebesa da bi sve ispunio sobom. 11On sâm dao je nekima dar da budu apostoli, nekima da budu proroci, nekima da budu evangelizatori#4,11 evangelizatori Ljudi u posebnoj službi i s darom za propovijedanje Radosne vijesti — Evanđelja., a nekima da budu pastiri i učitelji, 12kako bi se Božji ljudi usavršili i pripremili za službu izgradnje Kristovog Tijela, 13da svi postignemo jedinstvo u vjeri i znanju o Božjem Sinu, da odrastemo u zrele ljude i postanemo poput Krista u punini njegovog savršenstva. 14Tako više nećemo biti djeca, bacana amo-tamo, i neće nas zanositi vjetar svakog novoga nauka. Nećemo se povoditi za svakakvim ljudskim prevarama i obmanama koje lukavo vode na pogrešan put. 15Umjesto toga, govorit ćemo istinu s ljubavlju. Tako ćemo rasti da budemo poput Krista u svakom pogledu. Krist je Glava 16i o njemu ovisi cijelo tijelo — povezano tetivama što opskrbljuju svaki pojedini dio prema potrebi. Tako cijelo tijelo raste i izgrađuje se u ljubavi.
Kako živjeti?
17Zato vam ovo i govorim te vas upozoravam u Gospodinovo ime: nemojte i dalje živjeti poput onih koji ne poznaju Boga, u ispraznosti svojih misli. 18Tim je ljudima zamračen razum i srca su im otvrdnula pa zbog toga žive u neznanju, odvojeni od života koji daje Bog. 19Izgubili su osjećaj srama i predali se razvratnosti i neobuzdanoj nečistoći svake vrste. 20No, kad ste upoznali Krista, niste naučili takve stvari. 21Znam da ste čuli o njemu. Kao Kristovi učenici, poučavani ste istini, a Isus je istina. 22Zaklinjem vas da odložite svoju staru narav koja pripada prijašnjem načinu života. Ta je stara narav pokvarena jer je zavode vlastite zle želje. 23Obnavljajte se u načinu na koji razmišljate! 24Obucite se u novog čovjeka, stvorenog da bude kao Bog, načinjenog da bude istinski pravedan i svet.
25Stoga, prestanite lagati! »Svatko neka svome bližnjemu govori istinu«,#4,25 Citat iz Zah 8,16. jer svi smo mi dijelovi istog Tijela. 26»Kad se naljutite, pazite da ne počinite grijeh.«#4,26 Citat iz Ps 4,4 (prema starogrčkom tekstu). Ne dopustite da sunce zađe, a da se niste riješili ljutnje. 27Ne dajte đavlu mjesta u svome životu! 28Tko krade, neka prestane krasti. Neka umjesto toga radi i čini nešto korisno vlastitim rukama. Tako će moći štogod podijeliti s onima koji su u potrebi. 29Ne govorite ružno, nego samo ono što je dobro i potrebno za izgradnju, da bude korisno onima koji vas slušaju. 30I nemojte rastuživati Božjega Svetog Duha. Bog vas je njime zapečatio da vas čuva do dana kad će vas potpuno osloboditi. 31Odbacite od sebe svaku gorčinu, bijes, srdžbu, svađu i klevetanje, ukratko — svako zlo. 32Budite blagi i suosjećajte jedni s drugima. Uvijek opraštajte jedni drugima, kao što je Bog oprostio vama po Kristu.

Biblija: suvremeni hrvatski prijevod (SHP)

@ 2019 Bible League International

Saznaj više o Biblija: suvremeni hrvatski prijevod