Korinćanima 2 3
SHP

Korinćanima 2 3

3
Sluge Novoga saveza s Bogom
1Zvuči li ovo kao da opet hvalimo sami sebe? Zar trebamo pismo preporuke za vas ili od vas, kao što neki trebaju? 2Vi ste sami naša preporuka, pisana u našim srcima, koju znaju i čitaju svi ljudi. 3Pokazujete da ste Kristovo pismo, djelo naše službe, koje nije pisano tintom, nego Duhom živoga Boga. I nije napisano na kamenim pločama, nego na ljudskim srcima.
4Ovo govorimo jer po Kristu imamo veliko pouzdanje pred Bogom. 5Nismo u položaju tvrditi da išta možemo učiniti sami od sebe — naša sposobnost dolazi od Boga. 6On nas je osposobio da budemo sluge Novog saveza, koji je Bog sklopio sa svojim narodom, a taj savez nije pisani zakon, nego savez Duha. Pisani zakon ubija, a Duh daje život.
7Stari je savez bio uklesan na kamenim pločama. Donesen je očitovanjem Božje slave, tako da je sjaj, koji se odražavao na Mojsijevom licu, bio toliko sjajan da ga Izraelci nisu mogli niti pogledati iako je blijedio. Ako je takvo služenje Bogu pod Starim savezom došlo s takvim sjajem — a vodilo je u smrt — 8koliko je sjajnije služenje Bogu koje donosi Duh? 9Budući da je način služenja, koji donosi osudu, toliko slavan, koliko je slavniji način služenja koji donosi opravdanje ljudima pred Bogom! 10Jer, ono što je prije bilo prepuno sjaja, sada više nema sjaja u usporedbi s nenadmašnim sjajem. 11Ako je način služenja Bogu, koji je iščeznuo, došao s tolikom slavom, koliko će slavniji biti onaj koji nikad ne prestaje?
12Budući da imamo tu nadu, vrlo smo odvažni. 13Nismo kao Mojsije, koji je stavio veo preko lica da Izraelci ne bi vidjeli svršetak onoga što blijedi i nestaje. 14Njihovi su umovi bili zatvoreni. I danas, njihovi su umovi pokriveni istim velom pri čitanju Staroga zavjeta. Taj im veo i dalje zastire značenje jer on se uklanja jedino po Kristu. 15Do današnjega dana, kad god se čita Mojsijev zakon, veo ostaje na njihovim srcima. 16Ali kada se tko okrene Gospodinu i slijedi ga, veo se skida. 17Gospodin o kojemu govorim jest Duh, a gdje je Gospodinov Duh, 18tamo je sloboda. A mi, otkrivenog lica, promatramo i odražavamo Gospodinovu slavu te se mijenjamo i postajemo sličniji njemu, sve više i više. Ova promjena dolazi od Gospodina, koji je Duh.

Biblija: suvremeni hrvatski prijevod (SHP)

@ 2019 Bible League International

Saznaj više o Biblija: suvremeni hrvatski prijevod