Incito 7:52

Incito 7:52 IBBAIB63

Nguuli musinsimi bamauso ngobatakapenzya? Bakabajaya abakali kusinsima kusika kwa-Uululeme, oyo ngomwabeda baabi abajayi
IBBAIB63: Ibbaibele 1963
Partager

Plans de lecture et de méditation gratuits en rapport avec Incito 7:52