Salamo 42:4

Salamo 42:4 MBP

Izao zavatra izao no hotsarovako, ka haidiko ato anatiko ny fanahiko, Dia ny nandrosoako niaraka tamin’ny maro, sy ny nitarihako azy ho any an-tranon’Andriamanitra, Nanao feo mihoby sy midera, dia olona maro izay nitandrina ny andro firavoravoana.
MBP: Baiboly Protestanta Malagasy
Partager

Plans de lecture et de méditation gratuits en rapport avec Salamo 42:4