Malakia 3:18

Malakia 3:18 MBP

Ka dia ho hitanareo indray ny tsi-fitovian’ny marina sy ny meloka, dia ny manompo an’Andriamanitra sy ny tsy manompo Azy.
MBP: Baiboly Protestanta Malagasy
Partager