Lioka 17:10

Lioka 17:10 MBP

Dia tahaka izany koa hianareo, rehefa vitanareo izay rehetra nandidiana anareo, dia ataovy hoe: Mpanompo tsy mahasoa izahay; ny tokony ho nataonay ihany no efa nataonay.
MBP: Baiboly Protestanta Malagasy
Partager