San Mateo 1:12

San Mateo 1:12 ZPUNT

Bde gok kaꞌ, naꞌll gorje Salatiel xhiꞌnn Jeconías. Naꞌ Salatielenꞌ gokeꞌ xa Zorobabel.
ZPUNT: Diʼll danʼ nsaʼa yel nban (El Nuevo Testamento en el Zapoteco de Yalálag)
Partager