Génesis 1:31

Génesis 1:31 AGRNT

Apajuí ashí nii najankamujin ijumag diis tiki pegkeg wakejumain diisui. Juna najanak ashimak juinia uwejan makichik ijuk tsawantan ejeyuwai.
AGRNT: Yamajam chicham apajuinu
Partager

Génesis 1:31

Partager

Plans de lecture et de méditation gratuits en rapport avec Génesis 1:31