Создавање 1:2

Создавање 1:2 MK2006

Земјата беше неоформена и пуста; имаше темнина над бездната и Божјиот Дух лебдеше над водата.
MK2006: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (66 книги)
Partager

Plans de lecture et de méditation gratuits en rapport avec Создавање 1:2