Создавање 1:17

Создавање 1:17 MK2006

и ги постави Бог на небескиот свод да ја осветлуваат земјата
MK2006: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (66 книги)
Partager