Makromod lalap lirna wawan (kjeNT)

Kisar

Lue tätä käännöstä: Makromod lalap lirna wawan

Copyright Information

© 2008, Yayasan Sumber Sejahtera. All rights reserved.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

  • You must give Attribution to the work.
  • You do not sell this work for a profit.
  • You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Kisar

Julkaisija

Yayasan Sumber Sejahtera

Muita käännöksiä tältä julkaisijalta

Makromod lalap lirna wawan

Saatavilla olevat käännökset

Käännöksiä yhteensä:1,941
Kieliä yhteensä:1,340

Tee siitä oma Raamattusi

Korosta tai tee kirjanmerkkejä lempijakeistasi, tee jaettavia huoneentauluja ja liitä julkisia tai yksityisiä muistiinpanoja raamatunkohtiin.

Luo ilmainen tili

Ilmaisia lukusuunnitelmia ja hartauksia

Lukusuunnitelmat auttavat sinua pureutumaan Jumalan Sanaan päivittäin, vähän kerrallaan.

Selaa kaikkia suunnitelmia

Lataa ilmainen Raamattusovellus

Kymmenet miljoonat ihmiset käyttävät Raamattusovellusta tehdäkseen Jumalan sanasta osan jokapäiväistä elämäänsä. Lataa ilmainen sovellus ja pääset kirjanmerkkeihin, muistiinpanoihin ja lukusuunnitelmiin missä tahansa. Voit nauttia sadoista versioista, äänen kera, kaikilla mobiililaitteillasi.