पवित्र बाइबिल (HINIRV)

हिन्दी [Hindi]

Lue tätä käännöstä: पवित्र बाइबिल

See http://freebiblesindia.com/ and https://eBible.org for more information about this translation and more formats.

This translation is made available to you under the terms of the

Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

  • You include the above copyright and source information.
  • If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.
  • If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

Julkaisija

eBible.org

Muita käännöksiä tältä julkaisijalta

Beebaa DabuBible Kralická 1613Bible Ni ThothupDarby Unrevidierte ElberfelderGeneva BibleHethadenee waunauyaunee vadan Luke VanenānaNa Taratara TeAtua i naa taratara TakuuSveta BiblijaTextbibel von Kautzsch und WeizsäckerUWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKAWorld English Bible British EditionŎKHS' I TSĬN IK SĬN NI ST. MATTHEW OT SĬN AI PI.उर्दू बाइबिलनया नियमपवित्र बाइबिलमराठी बायबलঅসমীয়া বাইবেলবাংলা বাইবেলਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਲગુજરાતી બાઇબલଓଡିଆ ବାଇବେଲதமிழ் பைபிள்తెలుగు బైబిల్ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್മലയാളം ബൈബിള്‍พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

Saatavilla olevat käännökset

Käännöksiä yhteensä:1,970
Kieliä yhteensä:1,350

Tee siitä oma Raamattusi

Korosta tai tee kirjanmerkkejä lempijakeistasi, tee jaettavia huoneentauluja ja liitä julkisia tai yksityisiä muistiinpanoja raamatunkohtiin.

Luo ilmainen tili

Ilmaisia lukusuunnitelmia ja hartauksia

Lukusuunnitelmat auttavat sinua pureutumaan Jumalan Sanaan päivittäin, vähän kerrallaan.

Selaa kaikkia suunnitelmia

Lataa ilmainen Raamattusovellus

Kymmenet miljoonat ihmiset käyttävät Raamattusovellusta tehdäkseen Jumalan sanasta osan jokapäiväistä elämäänsä. Lataa ilmainen sovellus ja pääset kirjanmerkkeihin, muistiinpanoihin ja lukusuunnitelmiin missä tahansa. Voit nauttia sadoista versioista, äänen kera, kaikilla mobiililaitteillasi.