1. Mozus 1:31

1. Mozus 1:31 RT65

Un Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs. Un tapa vakars un tapa rīts - sestā diena.
RT65: 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts
Jaa