Johannes 1:45

Johannes 1:45 FB38

Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista".
FB38: Kirkkoraamattu 1933/38
Jaa