Kirje roomalaisille 8
FB92

Kirje roomalaisille 8

8
Hengen luoma uusi elämä
1 # 2. Kor. 5:17 Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.#8:1 Eräissä käsikirjoituksissa on lisäys: »ja jotka eivät vaella lihan vaan Hengen mukaan.» 2#Room. 6:22; 1. Kor. 15:45; 2. Kor. 3:6Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 3#2. Kor. 5:21; Gal. 3:13Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman Poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin, 4#Gal. 5:25jotta meissä, jotka elämme Hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. 5#1. Kor. 2:14–16Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset, Hengen mukaan elävillä Hengen mukaiset. 6#Room. 6:21; Gal. 6:8Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. 7#Matt. 12:34; Room. 5:10; Kol. 1:21; Jaak. 4:4Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. 8Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen.
9 # 1. Kor. 3:16; 1. Joh. 3:24 Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa. 10Jos Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta Henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi. 11#1. Kor. 6:14; 2. Kor. 4:14Jos siis teissä asuu Jumalan Henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan Henkensä voimalla.
12 # Room. 6:14 Meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei itsekästä luontoamme kohtaan; ei meidän pidä elää sen mukaan. 13#Hes. 18:20,21; Gal. 6:8; Ef. 4:22; Kol. 3:5,6Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää. 14#Gal. 5:18Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. 15#2. Tim. 1:7; 1. Joh. 4:18 | Mark. 14:36; Gal. 4:6Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme: »Abba! Isä!» 16#2. Kor. 1:22, 5:5; Ef. 1:13, 4:30Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. 17#Gal. 4:7 | Ap. t. 14:22; Fil. 1:29; 2. Tim. 2:11,12Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa; jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän.
Tuleva kirkkaus
18 # 2. Kor. 4:17; Fil. 3:20,21; Kol. 3:4 Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. 19Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. 20#1. Moos. 5:29Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, 21#Ap. t. 3:21; 2. Piet. 3:13; Ilm. 21:5että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. 22Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. 23#Jes. 25:9; Luuk. 21:28; 2. Kor. 5:5; Fil. 3:21Eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensi lahjana saaneet omaksemme Hengen, huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastamista vapaaksi. 24#2. Kor. 5:7Meidät on pelastettu, se on varma toivomme. Mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee! 25#Hepr. 11:1Jos taas toivomme jotakin mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti.
26 # Sak. 12:10; Joh. 14:16 Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. 27#Sananl. 17:3Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä Henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta.
28 # Ef. 1:11 Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa#8:28 Vaihtoehtoisen tekstimuodon mukainen suomennos: »Jumala johtaa kaiken niiden parhaaksi, jotka häntä rakastavat.» ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. 29#2. Kor. 3:18; Kol. 1:18; 1. Joh. 3:2Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin että hänen Poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa. 30#Joh. 17:22; 2. Tim. 1:9; 1. Piet. 2:9Ne, jotka Jumala on edeltä määrännyt, hän on myös kutsunut; ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös tehnyt vanhurskaiksi; niille, jotka hän on tehnyt vanhurskaiksi, hän on myös lahjoittanut kirkkautensa.
Jumalan rakkaus
31 # Ps. 118:6; Hepr. 13:6 Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? 32#Joh. 3:16Kun hän ei säästänyt omaa Poikaansakaan vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi Poikansa mukana meille kaikkea muutakin? 33#Jes. 50:8,9; Ilm. 12:10,11Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala – mutta hän julistaa vanhurskaaksi! 34#Mark. 12:36+ | Hepr. 7:25; 1. Joh. 2:1Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus – mutta hän on kuollut meidän tähtemme, ja enemmänkin: hänet on herätetty kuolleista, hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme! 35#1. Kor. 4:9, 15:30,31; 2. Kor. 4:11Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka? 36#Ps. 44:23On kirjoitettu:
– Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa,
meitä kohdellaan teuraslampaina.
37 # 1. Kor. 15:57; 2. Kor. 2:14 Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. 38#Ef. 1:21, 6:12; 2. Tim. 1:12Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, 39ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007


Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992

Kannustamassa ja haastamassa sinua etsimään läheisyyttä Jumalan kanssa joka päivä.


YouVersion käyttää evästeitä mukauttaakseen käyttökokemustasi. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt evästeiden käytön Tietosuojakäytännössämme kuvatulla tavalla.