Kirje roomalaisille 12
FB92

Kirje roomalaisille 12

12
Uusi elämä
1 # Room. 6:13; 1. Kor. 6:20 Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. 2#Gal. 1:4; Ef. 4:23, 5:10,17; Kol. 1:9; 1. Tess. 4:3; 1. Piet. 4:1,2Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.
3 # Room. 1:5; 1. Kor. 12:11; 2. Kor. 10:13; Ef. 4:7 Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut. 4#1. Kor. 10:17, 12:12; Ef. 4:16; Kol. 1:24Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, 5samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä. 6#1. Kor. 12:4–11#Ef. 4:11; 1. Piet. 4:10,11Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. 7#1. Tim. 4:16Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, 8#2. Kor. 9:7rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin.
9 # 2. Kor. 6:6; 1. Piet. 1:22 Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. 10#Gal. 5:26; Fil. 2:3; 1. Tess. 4:9Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. 11#Ap. t. 18:25; Ilm. 3:15Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa. 12#Room. 15:13 | Room. 5:3 | Ef. 6:18; Kol. 4:2; 1. Tess. 5:17Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. 13#Room. 16:1; Hepr. 13:2; 1. Piet. 4:9Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. 14#Matt. 5:44+Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko. 15#Sir. 7:34,35; Luuk. 1:58Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.
16 # Room. 15:5+ | Ps. 131:1 | Sananl. 3:7; Jes. 5:21 Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. 17#Matt. 5:39+ | 2. Kor. 8:21; Fil. 4:8; 1. Tim. 3:7Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. 18#Matt. 5:9; 2. Tim. 2:24; Hepr. 12:14Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. 19Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu: »Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan» – näin sanoo Herra. 20#Sananl. 25:21,22Edelleen sanotaan: »Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna juotavaa. Näin keräät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle.» 21#1. Sam. 24:18Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007

Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992