Kirje roomalaisille 12
FB92

Kirje roomalaisille 12

12
Uusi elämä
1 # Room. 6:13; 1. Kor. 6:20 Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. 2#Gal. 1:4; Ef. 4:23, 5:10,17; Kol. 1:9; 1. Tess. 4:3; 1. Piet. 4:1,2Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.
3 # Room. 1:5; 1. Kor. 12:11; 2. Kor. 10:13; Ef. 4:7 Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut. 4#1. Kor. 10:17, 12:12; Ef. 4:16; Kol. 1:24Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, 5samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä. 6#1. Kor. 12:4–11#Ef. 4:11; 1. Piet. 4:10,11Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. 7#1. Tim. 4:16Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, 8#2. Kor. 9:7rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin.
9 # 2. Kor. 6:6; 1. Piet. 1:22 Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. 10#Gal. 5:26; Fil. 2:3; 1. Tess. 4:9Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. 11#Ap. t. 18:25; Ilm. 3:15Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa. 12#Room. 15:13 | Room. 5:3 | Ef. 6:18; Kol. 4:2; 1. Tess. 5:17Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. 13#Room. 16:1; Hepr. 13:2; 1. Piet. 4:9Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. 14#Matt. 5:44+Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko. 15#Sir. 7:34,35; Luuk. 1:58Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.
16 # Room. 15:5+ | Ps. 131:1 | Sananl. 3:7; Jes. 5:21 Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. 17#Matt. 5:39+ | 2. Kor. 8:21; Fil. 4:8; 1. Tim. 3:7Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. 18#Matt. 5:9; 2. Tim. 2:24; Hepr. 12:14Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. 19Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu: »Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan» – näin sanoo Herra. 20#Sananl. 25:21,22Edelleen sanotaan: »Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna juotavaa. Näin keräät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle.» 21#1. Sam. 24:18Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007


Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992

Kannustamassa ja haastamassa sinua etsimään läheisyyttä Jumalan kanssa joka päivä.


YouVersion käyttää evästeitä mukauttaakseen käyttökokemustasi. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt evästeiden käytön Tietosuojakäytännössämme kuvatulla tavalla.