Kirje roomalaisille 10
FB92

Kirje roomalaisille 10

10
1 # Room. 9:3 Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa, että he pelastuisivat. 2#Ap. t. 22:3; Gal. 1:14Voin todistaa, että he ovat täynnä intoa Jumalan puolesta, mutta heiltä puuttuu ymmärrys. 3#Room. 9:31,32; Fil. 3:9He eivät tiedä, mitä Jumalan vanhurskaus on, ja yrittäessään pystyttää omaa vanhurskauttaan he eivät ole alistuneet siihen vanhurskauteen, joka tulee Jumalalta. 4#Ap. t. 13:38,39; 2. Kor. 3:6; Gal. 3:24Kristus on näet lain loppu, ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo.
Pelastus on tarkoitettu kaikille
5 # 3. Moos. 18:5 Siitä vanhurskaudesta, joka perustuu lain noudattamiseen, Mooses kirjoittaa: »Joka tekee, mitä laki vaatii, saa siitä elämän.» 6#5. Moos. 30:11–14Mutta uskon vanhurskaus puhuu näin: »Älä kysy sydämessäsi: Kuka voi nousta taivaaseen?» – nimittäin tuomaan Kristusta maan päälle – 7»tai: Kuka voi laskeutua syvyyksiin?» – nimittäin noutamaan Kristusta ylös kuolleista. 8Mitä siis on sanottu?
– Sana on lähellä sinua,
sinun suussasi ja sinun sydämessäsi,
nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. 9#Ap. t. 16:31; 1. Kor. 6:14Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. 10Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen. 11#Ps. 25:3; Jes. 28:16; Room. 9:33Kirjoituksissa sanotaan: »Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään.» 12#Ap. t. 10:36; Room. 3:29; 1. Tim. 2:5Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. 13#Joel 3:5; Ap. t. 2:21Onhan kirjoitettu: »Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.»
14 # Ap. t. 8:31 Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? 15#Jes. 52:7; Nah. 2:1Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu: »Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet!» 16#Jes. 53:1; Joh. 12:38Mutta kaikki eivät ole olleet evankeliumille kuuliaisia. Jesaja sanookin: »Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme?» 17Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. 18#Ps. 19:4,5; Jes. 49:6Nyt kysyn: eivätkö he ehkä ole kuulleetkaan sitä? Varmasti ovat:
– Heidän äänensä on kaikunut kaikkialle,
heidän sanansa maan ääriin asti.
19 # 5. Moos. 32:21 Mutta eikö Israel ole sitä käsittänyt? Jo Mooses sanoo:
– Minä saan teidät kadehtimaan kansaa, joka ei ole kansa,
vihaamaan pakanoiden ymmärtämätöntä joukkoa.
20 # Jes. 65:1,2 # Room. 9:30 Jesaja sanoo vielä rohkeammin:
– Ne, jotka eivät minua etsineet, ovat minut löytäneet,
olen ilmaissut itseni niille, jotka eivät minua kysyneet.
21Israelista hän sen sijaan sanoo: »Päivästä päivään olen ojentanut käsiäni uppiniskaista ja vastustelevaa kansaa kohti.»

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007


Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992