Psalmit 117
FB92

Psalmit 117

117
Psalmi 117
Kaikki kansat, ylistäkää Herraa!
1 # Room. 15:11 Kiittäkää Herraa, kaikki kansat!
Ylistäkää häntä, kansakunnat!
2Rajaton on hänen rakkautensa,
iäti hän on meille uskollinen.
Halleluja!

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007

Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992