Neljäs Mooseksen kirja 27:1

Neljäs Mooseksen kirja 27:1 FB92

Joosefin pojan Manassen sukuun kuuluvalla Selofhadilla oli viisi tytärtä; Selofhadin isä oli Hefer, tämän isä Gilead, tämän Makir, tämän Manasse. Tyttärien nimet olivat Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa.
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa