Evankeliumi Matteuksen mukaan 8
FB92

Evankeliumi Matteuksen mukaan 8

8
Jeesuksen voimateot
8—9
Jeesus parantaa spitaalisen
1 # Mark. 1:40–45; Luuk. 5:12–16 Kun Jeesus tuli alas vuorelta, suuri ihmisjoukko seurasi häntä. 2#2. Moos. 4:6Hänen luokseen tuli silloin muuan spitaalinen. Mies heittäytyi maahan hänen eteensä ja sanoi: »Herra! Jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut.» 3Jeesus ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi: »Minä tahdon. Tule puhtaaksi.» Heti mies parani taudistaan. 4#Matt. 9:30 | 3. Moos. 14:1–32; Luuk. 17:14Jeesus sanoi hänelle: »Katso, ettet puhu tästä kenellekään. Mene vain näyttämään itsesi papille ja anna Mooseksen määräämä uhrilahja, todisteeksi parantumisesta.»
Jeesus ja Kapernaumin sadanpäällikkö
5 # Luuk. 7:1–10; Joh. 4:43–54 Kun Jeesus oli saapunut Kapernaumiin, muuan sadanpäällikkö tuli hänen luokseen ja pyysi häneltä apua 6sanoen: »Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena, kovissa tuskissa.» 7Jeesus sanoi: »Minä tulen ja parannan hänet.» 8#Luuk. 19:7 | Ps. 107:20; Viis. 16:12Mutta sadanpäällikkö vastasi: »Ei, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano vain sana, ja palvelijani paranee. 9#2. Tim. 2:4Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle: ’Mene’, niin hän menee, tai toiselle: ’Tule’, niin hän tulee, tai palvelijalleni: ’Tee tämä’, niin hän tekee.»
10 # Matt. 15:28 Tämän kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: »Totisesti: näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella. 11#Jes. 60:3; Mal. 1:11; Luuk. 13:28,29Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. 12#Matt. 13:42,50, 22:13, 24:51, 25:30; Luuk. 13:28Mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita.» 13#Matt. 9:29, 15:28Sitten Jeesus sanoi sadanpäällikölle: »Mene. Tapahtukoon niin kuin uskot.» Sillä hetkellä palvelija parani.
Jeesus parantaa Pietarin anopin ja muita sairaita
14 # Mark. 1:29–34; Luuk. 4:38–41 Jeesus meni Pietarin kotiin ja näki, että tämän anoppi makasi kovassa kuumeessa. 15Jeesus kosketti hänen kättään, ja kuume lähti hänestä. Nainen nousi vuoteesta ja alkoi palvella Jeesusta. 16Ja kun ilta tuli, Jeesuksen luo tuotiin monia pahojen henkien vaivaamia. Hän ajoi sanallaan henget ulos ja paransi kaikki sairaat, 17#Jes. 53:4; 1. Piet. 2:24jotta kävisi toteen, mitä on sanottu profeetta Jesajan kirjassa:
– Hän kantoi meidän tautimme,
otti taakakseen meidän sairautemme.
Seuraa minua!
18 # Luuk. 9:57–62 Kun Jeesus näki, miten paljon väkeä hänen ympärillään oli, hän käski lähteä vastarannalle. 19Muuan lainopettaja tuli silloin hänen luokseen ja sanoi: »Opettaja, minä seuraan sinua, minne ikinä menetkin.» 20#2. Kor. 8:9Jeesus vastasi hänelle: »Ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta Ihmisen Pojalla#8:20 Ks. selitystä 16:13. ei ole, mihin päänsä kallistaisi.» 21#1. Kun. 19:20Eräs toinen, hänen opetuslapsensa, sanoi hänelle: »Herra, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni.» 22#Matt. 10:37Mutta Jeesus sanoi hänelle: »Seuraa minua! Anna kuolleiden haudata kuolleensa.»
Jeesus tyynnyttää myrskyn
23 # Mark. 4:35–41; Luuk. 8:22–25 Jeesus astui veneeseen, ja opetuslapset seurasivat häntä. 24Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui. 25#Matt. 14:30,31Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat: »Herra, pelasta meidät! Me hukumme.» 26#Job 26:12; Ps. 46:2–4, 89:10; Jes. 43:2; 2. Tim. 1:7»Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset?» Jeesus sanoi. Sitten hän nousi ja nuhteli tuulta ja aaltoja, ja tuli aivan tyven. 27Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat: »Mikä tämä mies on? Häntähän tottelevat tuulet ja aallotkin.»
Jeesus Gadaran alueella
28 # Mark. 5:1–20; Luuk. 8:26–39 Kun Jeesus tuli toiselle rannalle Gadaran alueelle, häntä vastaan tuli hautaluolista kaksi pahojen henkien vaivaamaa miestä. Nämä olivat niin väkivaltaisia, ettei kukaan voinut kulkea sitä tietä. 29#Mark. 1:24He huusivat: »Mitä sinä meistä tahdot, Jumalan Poika? Oletko tullut tänne kiduttamaan meitä jo ennen määräaikaa?»
30Jonkin matkan päässä oli suuri sikalauma laitumella. 31Pahat henget pyysivät Jeesukselta: »Jos ajat meidät pois, niin lähetä meidät sikalaumaan.» 32»Menkää!» Jeesus sanoi. Silloin henget lähtivät miehistä ja menivät sikoihin, ja koko lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui.
33Sikopaimenet lähtivät pakoon. He menivät kaupunkiin ja kertoivat, kuinka oli käynyt ja mitä pahojen henkien vaivaamille oli tapahtunut. 34Silloin kaikki lähtivät kaupungista Jeesusta vastaan. Kun he näkivät hänet, he pyysivät häntä poistumaan siltä seudulta.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007


Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992