Evankeliumi Matteuksen mukaan 3
FB92

Evankeliumi Matteuksen mukaan 3

3
Jeesuksen toiminnan alku
3—4
Johannes Kastaja
1 # Mark. 1:1–8; Luuk. 3:1–18; Joh. 1:19–28 # Joh. 1:6–8 Noihin aikoihin Johannes Kastaja tuli ja alkoi julistaa Juudean autiomaassa: 2#Hes. 18:32; Sir. 17:24–26; Matt. 4:17; Ap. t. 2:38 | Dan. 3:33; Viis. 10:10; Matt. 10:7»Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!» 3#Jes. 40:3+Juuri häntä tarkoittaa profeetta Jesajan sana:
– Ääni huutaa autiomaassa:
»Raivatkaa Herralle tie,
tasoittakaa hänelle polut!»
4 # 2. Kun. 1:8; Sak. 13:4; Matt. 11:8 | 3. Moos. 11:22; 1. Sam. 14:25; Matt. 11:18 Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. 5Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista, joka puolelta Juudeaa ja kaikkialta Jordanin ympäristöstä. 6#2. Moos. 29:4; Hes. 36:25; Joh. 3:22,23; Ap. t. 22:16He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa.
7 # Ps. 58:5; Jes. 59:5; Matt. 12:34, 23:33 | Mal. 3:19; 1. Tess. 1:10 Mutta kun Johannes näki, että hänen kasteelleen oli tulossa myös monia fariseuksia#3:7 Fariseukset kuuluivat maallikkoliikkeeseen, jolle olivat tärkeitä puhtaus- ja pyhyyssäädökset. Pappi Sadokin jälkeläisinä saddukeukset olivat korkeimman papiston edustajia, ks. 2. Sam. 8:17. ja saddukeuksia, hän sanoi heille:
»Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? 8#Ap. t. 26:20Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy! 9#Joh. 8:39; Room. 4:11,12, 9:6–13Älkää luulko, että voitte ajatella: ’Olemmehan me Abrahamin lapsia.’ Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. 10#Matt. 7:19; Luuk. 13:7; Joh. 15:2,6; Room. 11:17–22Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen.
11 # Hes. 36:25–27; Mal. 3:2; Joh. 3:5; Ap. t. 1:5, 18:25, 19:3–6 »Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. 12#Jes. 66:24; Hoos. 13:3; Mal. 3:19; Matt. 13:30; Mark. 9:43,48Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu.»
Jeesuksen kaste
13 # Mark. 1:9–11; Luuk. 3:21,22; Joh. 1:29–34 Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. 14Johannes esteli ja sanoi: »Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!» 15#Ps. 40:9Mutta Jeesus vastasi hänelle: »Älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon.» Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä.
16 # Hes. 1:1; Ap. t. 7:56 Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. 17#1. Moos. 22:2; Ps. 2:7; Jes. 42:1; Matt. 12:18, 17:5; Kol. 1:13; Hepr. 1:5; 2. Piet. 1:17; 1. Joh. 5:9Ja taivaista kuului ääni: »Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.»

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007

Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992