Evankeliumi Matteuksen mukaan 27
FB92

Evankeliumi Matteuksen mukaan 27

27
Jeesus luovutetaan Pilatukselle
1 # Mark. 15:1; Luuk. 22:66, 23:1; Joh. 18:28 Varhain aamulla kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat ja sopivat keskenään Jeesuksen surmaamisesta. 2Jeesus pantiin köysiin, vietiin pois ja luovutettiin Pilatukselle, maaherralle.
Juudaksen loppu
3 # Ap. t. 1:15–19 # Matt. 26:14,15 Kun Juudas, Jeesuksen kavaltaja, näki että Jeesus oli tuomittu kuolemaan, hän katui tekoaan. Hän vei saamansa kolmekymmentä hopearahaa takaisin ylipapeille ja vanhimmille 4ja sanoi: »Tein väärin, kun kavalsin viattoman veren.» Mutta he vastasivat: »Mitä se meitä liikuttaa? Omapa on asiasi.» 5Silloin Juudas paiskasi rahat temppeliin, meni pois ja hirttäytyi.
6Ylipapit ottivat rahat ja sanoivat: »Nämä ovat verirahoja, näitä ei ole lupa panna temppelirahastoon.» 7Neuvoteltuaan he päättivät ostaa niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautapaikaksi. 8Vielä tänäkin päivänä sitä peltoa kutsutaan Veripelloksi. 9#Jer. 32:6–9; Sak. 11:12,13Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian sana:
– He ottivat ne kolmekymmentä hopearahaa,
hinnan, jonka arvoiseksi he tämän miehen
israelilaisten puolesta olivat arvioineet.
10Ja he ostivat niillä savenvalajan pellon,
niin kuin Herra oli minua käskenyt.
Jeesuksen kuulustelu ja tuomio
11 # Mark. 15:2–5; Luuk. 23:1–5; Joh. 18:29–38 # Matt. 2:2+ Jeesus vietiin nyt maaherran eteen. Tämä kysyi: »Oletko sinä juutalaisten kuningas?» »Sinä sen sanoit», Jeesus vastasi. 12#Matt. 26:63+Ja kun ylipapit ja vanhimmat syyttivät häntä, hän ei vastannut mitään. 13Silloin Pilatus sanoi hänelle: »Etkö kuule, kuinka raskaita todisteita he esittävät sinua vastaan?» 14Mutta Jeesus ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseensä. Tämä ihmetytti maaherraa suuresti.
15 # Mark. 15:6–15; Luuk. 23:13–25; Joh. 18:38b—19:16a Tapana oli, että maaherra aina juhlien aikana päästi vapaaksi yhden vangin, jonka väkijoukko sai valita. 16Vankien joukossa oli nyt Barabbas-niminen kuuluisa mies. 17Kun väkijoukko oli koolla, Pilatus kysyi: »Kumman haluatte? Vapautanko Barabbaksen vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi?» 18Hän näet tiesi, että Jeesus oli pelkästä kateudesta jätetty hänen käsiinsä.
19Kun Pilatus istui tuomarinistuimellaan, hän sai vaimoltaan sanan: »Älä tee mitään sille pyhälle miehelle. Näin hänestä viime yönä pahaa unta.» 20Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät väkijoukon pyytämään Barabbakselle armahdusta ja Jeesukselle kuolemantuomiota. 21#Ap. t. 3:14Maaherra kysyi nyt: »Kumman näistä kahdesta haluatte? Kumman päästän vapaaksi?» Väki vastasi: »Barabbaksen.» 22Pilatus kysyi: »Mitä minä sitten teen Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?» Kaikki vastasivat: »Ristiinnaulittakoon!» 23»Mitä pahaa hän on tehnyt?» kysyi Pilatus. Mutta he vain huusivat entistä kovemmin: »Ristiinnaulittakoon!»
24 # 5. Moos. 21:6–9 Kun Pilatus näki, ettei mitään ollut tehtävissä, ja kun meteli yhä paheni, hän otti vettä, pesi kätensä väkijoukon nähden ja sanoi: »Minä olen syytön tämän miehen vereen. Tämä on teidän asianne.» 25#Hes. 33:5; Ap. t. 5:28Kaikki huusivat yhteen ääneen: »Hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle!» 26Silloin Pilatus antoi heille myöten ja vapautti Barabbaksen, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.
Jeesus sotilaiden pilkattavana
27 # Mark. 15:16–20; Joh. 19:1–3 Maaherran sotilaat veivät Jeesuksen sisälle palatsiin ja keräsivät koko sotaväenosaston hänen ympärilleen. 28He riisuivat Jeesuksen ja pukivat hänet punaiseen viittaan, 29väänsivät orjantappuroista kruunun hänen päähänsä ja panivat ruokokepin hänen oikeaan käteensä. He polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat hänelle pilkaten: »Ole tervehditty, juutalaisten kuningas!» 30#Matt. 26:67He sylkivät hänen päälleen, ottivat häneltä kepin ja löivät häntä sillä päähän. 31Aikansa pilkattuaan he riisuivat häneltä viitan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja lähtivät viemään häntä ristiinnaulittavaksi.
Jeesuksen ristiinnaulitseminen
32 # Mark. 15:21–32; Luuk. 23:26–43; Joh. 19:16b–27 Matkalla he kohtasivat Simon-nimisen kyreneläisen miehen ja pakottivat hänet kantamaan Jeesuksen ristiä. 33Kun he tulivat paikkaan, jota kutsutaan Golgataksi, Pääkallonpaikaksi, 34#Ps. 69:22he tarjosivat Jeesukselle juotavaksi viiniä, johon oli sekoitettu sappea.#27:34 Kuolemantuomiota toimeenpantaessa annettiin tuomitulle viiniä lievittämään tuskia. Sappi lienee tehnyt juoman mahdottomaksi juoda. Hän maistoi sitä, mutta ei halunnut juoda.
35 # Ps. 22:19 Kun he olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, he jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittämällä niistä arpaa. 36Sitten he jäivät sinne istumaan ja vartioivat häntä. 37#Matt. 2:2+Hänen päänsä yläpuolelle he kiinnittivät kirjoituksen, josta kävi ilmi hänen tuomionsa syy: »Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas.» 38#Jes. 53:12Yhdessä Jeesuksen kanssa ristiinnaulittiin kaksi rosvoa, toinen hänen oikealle, toinen hänen vasemmalle puolelleen.
39 # Ps. 22:8, 109:25 Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökyttäen 40#Matt. 26:61+ | Matt. 4:3, 26:63he sanoivat: »Sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen kolmessa päivässä. Pelasta nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan Poika. Tule alas ristiltä!» 41Ylipapit yhtyivät hekin pilkkaan yhdessä lainopettajien ja vanhimpien kanssa. He sanoivat: 42#Joh. 1:49, 12:13»Muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. Onhan hän Israelin kuningas, tulkoon nyt ristiltä alas! Silloin me uskomme häneen. 43#Ps. 22:9; Viis. 2:18–20Hän on pannut luottamuksensa Jumalaan – pelastakoon Jumala nyt hänet, jos on häneen mieltynyt! Onhan hän sanonut olevansa Jumalan Poika.» 44Samalla tavoin häntä pilkkasivat myös rosvot, jotka oli ristiinnaulittu yhdessä hänen kanssaan.
Jeesuksen kuolema
45 # Mark. 15:33–41; Luuk. 23:44–49; Joh. 19:28–30 # Aam. 8:9 Mutta keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. 46#Ps. 22:2Yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä: »Eeli, Eeli, lama sabaktani?» Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? 47Tämän kuullessaan muutamat siellä olevista sanoivat: »Hän huutaa Eliaa.» 48#Ps. 69:22Heti yksi heistä kiiruhti hakemaan sienen, kastoi sen hapanviiniin, pani kepin päähän ja tarjosi siitä hänelle juotavaa. 49Toiset sanoivat: »Katsotaanpa nyt, tuleeko Elia hänen avukseen.» 50Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä.
51 # 2. Moos. 26:31–33, 36:35; 2. Aik. 3:14; Hepr. 6:19,20, 10:19,20 Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, 52#Hes. 37:12,13haudat aukenivat, ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. 53#Matt. 4:5He lähtivät haudoistaan, ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille.
54Kun sadanpäällikkö ja miehet, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maan vavahtelun ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät suunniltaan ja sanoivat: »Tämä oli todella Jumalan Poika!»
55 # Luuk. 8:2,3 Siellä oli myös useita naisia jonkin matkan päässä tätä katselemassa. Galileasta lähtien he olivat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä. 56Heidän joukossaan olivat Magdalan Maria, Jaakobin ja Joosefin äiti Maria ja Sebedeuksen poikien äiti.
Jeesuksen hautaaminen
57 # Mark. 15:42–47; Luuk. 23:50–55; Joh. 19:31–42 Illalla tuli paikalle Joosef, rikas arimatialainen, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi. 58#5. Moos. 21:22,23Hän meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista. Pilatus käski antaa sen hänelle. 59Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen pellavavaatteeseen 60#Jes. 53:9ja pani hautaan, jonka hän äskettäin oli itseään varten hakkauttanut kallioon. Hän vieritti hautakammion ovelle suuren kiven ja lähti pois. 61Magdalan Maria ja se toinen Maria olivat hekin siellä; he istuivat hautaa vastapäätä.
62Seuraavana päivänä, sapatin valmistuspäivän mentyä, ylipapit ja fariseukset lähtivät yhdessä Pilatuksen luo. 63#Matt. 16:21+He sanoivat: »Kunnioitettu maaherra, meille tuli mieleen, että eläessään tuo villitsijä sanoi: ’Kolmen päivän kuluttua nousen kuolleista.’ 64Käske siis vartioida hautaa tarkoin kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa pääse varastamaan häntä ja sanomaan ihmisille: ’Hän on noussut kuolleista.’ Viimeinen villitys olisi silloin ensimmäistä pahempi.» 65Pilatus vastasi heille: »Saatte vartioväkeä. Menkää ja järjestäkää haudan vartiointi niin hyvin kuin taidatte.» 66He lähtivät ja varmistivat haudan sinetöimällä kiven ja asettamalla vartion.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007


Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992