Evankeliumi Matteuksen mukaan 1
FB92

Evankeliumi Matteuksen mukaan 1

1
Jeesuksen syntymä ja lapsuus
1—2
Jeesuksen sukuluettelo
1 # Luuk. 3:23–38 # Matt. 27:17,22 | 2. Sam. 7:16; Matt. 9:27, 15:22, 20:30,31; Luuk. 1:32; Joh. 7:42; Room. 1:3 | 1. Moos. 22:18 Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan, sukuluettelo:
2 # 1. Moos. 21:3, 25:24–26, 29:35 Abrahamille syntyi Iisak, Iisakille Jaakob, Jaakobille Juuda ja tämän veljet, 3#1. Moos. 38:27–30; Ruut 4:18,19Juudalle Peres ja Serah, joiden äiti oli Tamar, Peresille Hesron, Hesronille Ram, 4#Ruut 4:19,20Ramille Amminadab, Amminadabille Nahson, Nahsonille Salma, 5#Ruut 4:13–17,21,22; Joos. 2:1Salmalle Boas, jonka äiti oli Rahab, Boasille Obed, jonka äiti oli Ruut, Obedille Iisai 6#Ruut 4:22; 1. Sam. 16:1; 2. Sam. 12:24ja Iisaille Daavid, kuningas.
Daavidille syntyi Salomo, jonka äiti oli Urian vaimo, 7#1. Kun. 11:43, 14:31, 15:8Salomolle Rehabeam, Rehabeamille Abia, Abialle Asaf, 8#1. Kun. 15:24; 2. Kun. 8:16; 2. Aik. 26:1Asafille Josafat, Josafatille Joram, Joramille Ussia, 9#2. Aik. 26:21 | 2. Kun. 15:38, 16:20Ussialle Jotam, Jotamille Ahas, Ahasille Hiskia, 10#2. Kun. 20:21, 21:18,26Hiskialle Manasse, Manasselle Amos, Amosille Josia 11#2. Kun. 23:34ja Josialle Jekonja ja tämän veljet Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikoihin.
12 # 2. Kun. 24:6,15; 1. Aik. 3:17,19; Esra 3:2 Kansan pakkosiirron jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille Serubbabel, 13Serubbabelille Abihud, Abihudille Eljakim, Eljakimille Asur, 14Asurille Sadok, Sadokille Jakin, Jakinille Elihud, 15Elihudille Eleasar, Eleasarille Mattan, Mattanille Jaakob 16ja Jaakobille Joosef, Marian mies. Maria synnytti Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi#1:16 Kreikkalaisperäinen nimi Kristus merkitsee ’voideltu’..
17Sukupolvia on siis Abrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista, Daavidista pakkosiirron aikaan samoin neljätoista, ja siitä taas neljätoista Kristukseen.
Jeesuksen syntymä
18 # Luuk. 2:1–7 # Luuk. 1:35 Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin.
Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana. 19#5. Moos. 22:23–27, 24:1Joosef oli lakia kunnioittava mies mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa.
20Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: »Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. 21#Ps. 130:8; Luuk. 1:31; Joh. 1:29; Ap. t. 4:12Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.»#1:21 Jeesus on kreikkalainen muoto hepreankielisestä nimestä Joosua, joka merkitsee ’Herra pelastaa’.
22Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut:
23 # Jes. 7:14+ – Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan,
ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel –
se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.
24Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. 25#Luuk. 2:21Hän ei kuitenkaan koskenut vaimoonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimen Jeesus.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007


Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992

Kannustamassa ja haastamassa sinua etsimään läheisyyttä Jumalan kanssa joka päivä.


YouVersion käyttää evästeitä mukauttaakseen käyttökokemustasi. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt evästeiden käytön Tietosuojakäytännössämme kuvatulla tavalla.