Evankeliumi Luukkaan mukaan 23
FB92

Evankeliumi Luukkaan mukaan 23

23
Jeesus Pilatuksen edessä
1 # Matt. 27:1–26; Mark. 15:1–15; Joh. 18:28—19:16a He lähtivät sieltä kaikki yhdessä, veivät Jeesuksen Pilatuksen eteen 2#Luuk. 6:19, 7:1, 19:48 | Luuk. 20:20ja rupesivat esittämään syytöksiä häntä vastaan. He sanoivat: »Me olemme todenneet, että tämä mies johtaa kansaamme harhaan. Hän kieltää maksamasta veroa keisarille ja väittää olevansa Messias, kuningas.» 3#1. Tim. 6:13Pilatus kysyi Jeesukselta: »Oletko sinä juutalaisten kuningas?» »Sinä sen sanoit», Jeesus vastasi. 4Pilatus sanoi ylipapeille ja väkijoukolle: »En voi havaita tämän miehen syyllistyneen mihinkään rikokseen.» 5Mutta he pysyivät itsepintaisesti syytöksissään ja sanoivat: »Hän villitsee kansaa, kulkee opettamassa joka puolella Juudeaa, Galileasta tänne asti.»
Jeesus Herodeksen edessä
6Tämän kuultuaan Pilatus kysyi, oliko mies galilealainen. 7Saatuaan tietää, että Jeesus oli Herodeksen hallintoalueelta, hän lähetti Jeesuksen Herodeksen luo, sillä tämäkin oli niinä päivinä Jerusalemissa.
8 # Luuk. 9:9 Herodes ilahtui kovin nähdessään Jeesuksen, sillä hän oli jo pitkään halunnut tavata hänet. Hän oli kuullut Jeesuksesta ja toivoi, että tämä tekisi hänen nähtensä jonkin ihmeteon. 9Hän kyseli Jeesukselta kaikenlaista, mutta Jeesus ei vastannut hänelle mitään. 10Ylipapit ja lainopettajat, jotka olivat paikalla, syyttivät Jeesusta kiivaasti. 11Herodes ja hänen sotilaansa alkoivat nyt kohdella Jeesusta halveksuvasti. Herodes teki Jeesuksesta pilkkaa puettamalla hänet komeaan pukuun, ja sitten hän lähetti Jeesuksen takaisin Pilatuksen luo. 12#Ap. t. 4:27Tuona päivänä Herodeksesta ja Pilatuksesta tuli ystävät; siihen saakka he olivat olleet vihoissa keskenään.
Jeesus tuomitaan kuolemaan
13Pilatus kutsui koolle ylipapit, hallitusmiehet ja kansan 14ja sanoi heille: »Te toitte tämän miehen minun eteeni väittäen häntä kansan villitsijäksi. Olen nyt teidän läsnä ollessanne kuulustellut häntä, mutta en ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään, mistä te häntä syytätte. 15Ei liioin Herodes, sillä hän lähetti miehen takaisin meidän eteemme. Ei hän ole tehnyt mitään, mistä seuraisi kuolemantuomio. 16Minä päästän hänet vapaaksi, kunhan ensin olen antanut kurittaa häntä.» [ 17Hänen näet täytyi aina juhlan aikana päästää heille joku vanki vapaaksi.]#23:17 Jae sisältyy useisiin käsikirjoituksiin. Vrt. Matt. 27:15, Mark. 15:6.
18 # Ap. t. 3:14 Silloin kaikki huusivat yhteen ääneen: »Kuolema sille miehelle! Päästä meille Barabbas!» 19Barabbas oli kaupungissa puhjenneen mellakan ja murhan tähden vangittu mies. 20Pilatus vetosi uudestaan heihin, sillä hän halusi vapauttaa Jeesuksen. 21Mutta he huusivat vastaan: »Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse!» 22Pilatus sanoi heille kolmannen kerran: »Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? En ole havainnut mitään, minkä vuoksi hänet pitäisi tuomita kuolemaan. Minä päästän hänet vapaaksi, kunhan olen antanut kurittaa häntä.» 23Mutta he eivät antaneet periksi vaan huusivat yhä kovemmin ja vaativat, että Jeesus oli ristiinnaulittava.
Huutonsa voimalla he saivat tahtonsa läpi. 24Pilatus päätti lopulta suostua heidän vaatimukseensa. 25Hän vapautti sen miehen, jonka he halusivat – miehen, joka oli vangittu mellakan ja murhan tähden – mutta Jeesuksen hän luovutti heidän valtaansa.
Jeesus viedään ristiinnaulittavaksi
26 # Matt. 27:32–44; Mark. 15:21–32; Joh. 19:16b–24 Jeesusta lähdettiin viemään. Matkalla sotilaat pysäyttivät Simon-nimisen kyreneläisen miehen, joka oli tulossa kaupunkiin, ja panivat hänet kantamaan ristiä Jeesuksen jäljessä. 27Mukana seurasi suuri väkijoukko, myös monia naisia, jotka valittivat ääneen ja itkivät Jeesusta. 28#Luuk. 19:41Mutta Jeesus kääntyi heihin päin ja sanoi: »Älkää minua itkekö, Jerusalemin tyttäret, itkekää itseänne ja lapsianne. 29#Luuk. 21:23Tulee aika, jolloin sanotaan: ’Autuaita ovat hedelmättömät, autuaita ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole lasta ruokkineet.’ 30#Hoos. 10:8; Ilm. 6:16Silloin ihmiset sanovat vuorille: ’Kaatukaa meidän päällemme’, ja kukkuloille: ’Peittäkää meidät.’ 31#Jer. 25:29; 1. Piet. 4:17,18Jos näin tehdään vihannalle puulle, mitä tapahtuukaan kuivalle!»
Jeesus ristillä
32 # Jes. 53:12 Jeesuksen kanssa teloitettavaksi vietiin kaksi muuta miestä, kaksi rikollista. 33Kun tultiin paikkaan, jota kutsutaan Pääkalloksi, he ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja rikolliset, toisen hänen oikealle puolelleen, toisen vasemmalle. 34#Matt. 5:44+ | Ap. t. 3:17, 7:60; 1. Tim. 1:13 | Ps. 22:19Mutta Jeesus sanoi: »Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät.»#23:34 Jakeen alkuosa tähdellä merkittyyn kohtaan asti puuttuu useista tärkeistä käsikirjoituksista. Sotilaat jakoivat keskenään Jeesuksen vaatteet heittämällä niistä arpaa.
35 # Ps. 22:8 Kansa seisoi katselemassa. Hallitusmiehiäkin oli siellä ivailemassa Jeesusta. He sanoivat: »Muita hän kyllä on auttanut – auttakoon nyt itseään, jos hän kerran on Messias, Jumalan valittu.» 36#Ps. 69:22Myös sotilaat pilkkasivat häntä. He tulivat hänen luokseen, tarjosivat hänelle hapanviiniä 37ja sanoivat: »Jos olet juutalaisten kuningas, niin pelasta itsesi.» 38Jeesuksen pään yläpuolella oli myös kirjoitus: »Tämä on juutalaisten kuningas.»
39Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjasi hänkin Jeesusta. Hän sanoi: »Etkö sinä ole Messias? Pelasta nyt itsesi ja meidät!» 40Mutta toinen moitti häntä: »Etkö edes sinä pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta? 41Mehän olemme ansainneet tuomiomme, meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa.» 42Ja hän sanoi: »Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.» 43#1. Moos. 2:9; 2. Kor. 12:4; Ilm. 2:7Jeesus vastasi: »Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratiisissa.»
Jeesuksen kuolema
44 # Matt. 27:45–56; Mark. 15:33–41; Joh. 19:28–30 # Aam. 8:9 Oli jo kuudes tunti. Silloin, keskipäivällä, aurinko pimeni. Pimeys tuli koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. 45#Mark. 15:38+Temppelin väliverho repesi keskeltä kahtia. 46#Ps. 31:6; Ap. t. 7:59Ja Jeesus huusi kovalla äänellä: »Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni.» Tämän sanottuaan hän henkäisi viimeisen kerran.
47 # Luuk. 2:20 | Ap. t. 3:14 Kun sadanpäällikkö näki, mitä tapahtui, hän antoi Jumalalle kunnian ja sanoi: »Tämä mies oli todella viaton.» 48#Jes. 32:12 | Aam. 8:10; Sak. 12:10Ja kaikki ne ihmiset, jotka suurin joukoin olivat kerääntyneet katselemaan tätä näytelmää, palasivat tämän nähtyään kaupunkiin rintaansa lyöden. 49#Ps. 38:12 | Luuk. 8:2,3Jeesuksen tuttavat seisoivat kaikki etäämpänä ja seurasivat sieltä tapahtumia. Siellä olivat myös naiset, jotka olivat tulleet Galileasta hänen mukanaan.
Jeesuksen hautaaminen
50-51 # Matt. 27:57–61; Mark. 15:42–47; Joh. 19:31–42 # Luuk. 2:38 Muuan neuvoston jäsen, Joosef, joka oli kotoisin juutalaisesta Arimatian kaupungista, ei ollut yhtynyt neuvoston päätökseen eikä osallistunut sen toimiin. Hän oli hyvä ja hurskas mies ja odotti Jumalan valtakuntaa. 52Joosef meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista. 53Hän otti sen ristiltä, kääri pellavavaatteeseen ja pani kallioon hakattuun hautaan, johon ei vielä ollut haudattu ketään. 54Oli valmistuspäivä, sapatti oli juuri alkamassa.
55 # Luuk. 23:49 Naiset, jotka olivat Jeesuksen kanssa tulleet Galileasta, lähtivät Joosefin mukaan. He näkivät, kuinka Jeesuksen ruumis pantiin hautaan. 56#Matt. 28:1–10; Mark. 16:1–8; Joh. 20:1–10#Joh. 19:39Palattuaan kaupunkiin he hankkivat tuoksuvia öljyjä ja voiteita, mutta sapatin he viettivät levossa lain käskyn mukaan.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007


Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992