Jesajan kirja 58
FB92

Jesajan kirja 58

58
Oikea paasto ja sapatin vietto
1 # Miika 3:8 Huuda kurkun täydeltä, älä arkaile,
anna äänesi kaikua kuin pasuuna!
Kerro kansalleni sen rikokset,
Jaakobin suvulle sen synnit.
2Minua he ovat etsivinään päivästä päivään
ja kyselevät tietoa minun teistäni
niin kuin kansa, joka noudattaa vanhurskautta
eikä ole hylännyt Jumalansa säätämää oikeutta.
He pyytävät minulta oikeudenmukaisia tuomioita,
he pyytävät Jumalaa puolelleen ja sanovat:
3 # Jer. 14:12 »Miksi sinä et huomaa, kuinka me paastoamme?
Etkö näe, kuinka me kuritamme itseämme?»
Näen kyllä! Paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne,
te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne.
4Riitaa ja katkeruutta teidän paastonne tuottaa,
raakoja nyrkiniskuja.
Te ette enää pidä sellaista paastoa,
joka kantaa rukoukset taivaisiin.
5 # Neh. 9:1+ Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan,
tuollaista itsenne kurittamisen päivää?
Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko,
pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa,
sitäkö te kutsutte paastoksi,
Herran mielen mukaiseksi päiväksi?
6Toisenlaista paastoa minä odotan:
että vapautat syyttömät kahleista,
irrotat ikeen hihnat
ja vapautat sorretut,
että murskaat kaikki ikeet,
7 # Hes. 18:7; Matt. 25:35,36 murrat leipää nälkäiselle,
avaat kotisi kodittomalle,
vaatetat alastoman, kun hänet näet,
etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi.
8 # Jes. 52:12 Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi
ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen.
Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi
ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi.
9Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä,
kun huudat apua, hän sanoo: »Tässä minä olen.»
Jos hävität sorron ikeen keskuudestasi
ja lopetat sormella osoittelun ja pahat puheet,
10 # Ps. 97:11, 112:4 jos annat nälkäiselle omastasi
ja ravitset sen, joka kärsii puutetta,
niin sinun pimeyteesi koittaa valo
ja yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi.
11Ja Herra on alati ohjaava sinua.
Aavikon paahteessakin hän elvyttää voimasi
ja vahvistaa jäsenesi.
Sinä olet kuin vehmas puutarha,
kuin lähde, jonka vesi ei ehdy.
12 # Jes. 61:4; Aam. 9:14 Ammoin raunioituneet asumuksesi sinä rakennat jälleen,
pystytät rakennuksia muinaisille perustuksille,
ja niin sinun nimesi on oleva:
sortuneiden muurien korjaaja,
maan asutuksen elvyttäjä.
13Jos et polje tomuun sapattia
etkä aja omia etujasi minun pyhänä päivänäni,
jos nimität sapattia ilon päiväksi
ja Herran pyhää päivää kunnian päiväksi,
jos kunnioitat sitä niin, ettet kulje omilla asioillasi,
et käy kauppaa etkä aja omia etujasi,
14 # Neh. 8:10+ | 5. Moos. 32:13 silloin saat iloita Herrasta.
Minä annan sinun kulkea kaikkien vuorten yli,
ja olet saava elantosi isäsi Jaakobin perintömaasta.
Näin on Herra puhunut.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007

Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992