Hesekielin kirja 6:3

Hesekielin kirja 6:3 FB92

Sano näin: Israelin vuoret, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra Jumala teille, te vuoret ja kukkulat, rotkot ja laaksot: Minä lähetän miekan teitä vastaan ja hävitän uhripaikkanne.
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa