Hesekielin kirja 27:13

Hesekielin kirja 27:13 FB92

Samoin ostivat Javan, Tubal ja Mesek sinulta tuotteitasi ja antoivat maksuksi orjia ja kupariesineitä.
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa