Hesekielin kirja 25:9

Hesekielin kirja 25:9 FB92

Sen tähden minä revin Moabin harjanteelta sen kaupungit, hävitän viimeistä myöten sen kaunistukset: Bet-Jesimotin, Baal-Meonin ja Kirjataimin.
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa