Hesekielin kirja 19:14

Hesekielin kirja 19:14 FB92

Sen oksistosta lähti liikkeelle tuli, joka söi versot ja hedelmät. Enää siinä ei ole vankkaa oksaa, ei valtikkapuuta.» Valitusvirreksi tämä oli tehty, ja valitusvirsi tästä tuli.
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa