Hesekielin kirja 18:25

Hesekielin kirja 18:25 FB92

»Ja sitten te sanotte: ’Herra ei tee oikein.’ Kuulkaa, israelilaiset! Kenen ajatus kulkee väärää tietä – minunko? Ei, vaan teidän!
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa