Esterin kirja 3:4

Esterin kirja 3:4 FB92

Kun he olivat päivästä päivään puhuneet tästä hänelle eikä hän siitä piitannut, he kertoivat asian Hamanille saadakseen tietää, oliko Mordokain esittämä syy pätevä. Hän oli näet sanonut olevansa juutalainen.
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa