Viides Mooseksen kirja 29:21

Viides Mooseksen kirja 29:21 FB92

»Seuraavat sukupolvet, teidän lapsenne, jotka tulevat teidän jälkeenne, ja kaukaisista maista saapuvat muukalaiset näkevät, miten Herra on kurittanut maatanne sairauksilla ja muilla vitsauksilla
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa