Kirje kolossalaisille 3
FB92

Kirje kolossalaisille 3

3
Kristityn uusi elämä
1 # Ef. 2:6; Kol. 2:12 | Ps. 110:1 Jos siis teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista, niin tavoitelkaa sitä mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. 2#Matt. 6:33; Room. 8:5Ajatelkaa sitä mikä on ylhäällä, älkää sitä mikä on maan päällä. 3Tehän olette kuolleet, ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty Jumalaan. 4#1. Kor. 15:43; Fil. 1:21, 3:21Kun Kristus, teidän elämänne, ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa.
5 # Room. 6:13; 1. Kor. 6:11 Haudatkaa siis se, mikä teissä on maallista: siveettömyys, saastaisuus, intohimot, pahat halut ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta. 6#Room. 1:18; Ef. 5:6Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomia ihmisiä. 7#Room. 7:5; Tit. 3:3Niiden mukaan tekin elitte, kun olitte niiden vallassa. 8#2. Kor. 7:1; Ef. 4:31; 1. Piet. 2:1Luopukaa nyt tekin tästä kaikesta: vihasta, kiukusta, pahuudesta, herjauksista ja siivottomista puheista. 9#Ef. 4:25Älkää valehdelko toisillenne. Olettehan riisuneet yltänne vanhan minänne kaikkine tekoineen 10#Room. 13:14+ja pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan Luojansa ja tullakseen hänen kaltaisekseen. 11#Room. 10:12; 1. Kor. 7:19; Gal. 3:28Silloin ei ole enää kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikattua eikä ympärileikkaamatonta, ei barbaaria, skyyttalaista, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki, hän on kaikissa.
12 # Gal. 5:22; Ef. 4:1,2 Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. 13#Ef. 4:32Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. 14#Kol. 2:2Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. 15#Joh. 14:27+Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. 16#Ef. 5:19,20Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. 17#1. Kor. 10:31; 1. Tess. 5:18; Hepr. 13:15Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.
Yhteiselämän ohjeita
18 # Ef. 5:22—6:9; 1. Piet. 2:18—3:7 # 1. Kor. 14:34+ Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon, niin kuin Herraan uskoville sopii. 19Miehet, rakastakaa vaimoanne, älkää kohdelko häntä tylysti. 20#Sir. 3:3,4Lapset, totelkaa kaikessa vanhempianne, sillä se on Herralle mieleen. 21Isät, älkää aina moittiko lapsianne, etteivät he masentuisi.
22 # 1. Tim. 6:1; Tit. 2:9 Orjat, totelkaa kaikessa maallisia isäntiänne, ei silmänpalvelijoina ja mielistellen, vaan vilpittömin sydämin, Herraa peläten. 23Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle ettekä ihmisille. 24Muistakaa, että saatte Herralta palkan, osuutenne perinnöstä. Palvelkaa Herraa Kristusta. 25#Ap. t. 10:34+Väärintekijä saa maksaa tekemänsä vääryyden, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007


Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992