Toinen Samuelin kirja 5:16

Toinen Samuelin kirja 5:16 FB92

Elisama, Eljada ja Elifelet.
FB92: Kirkkoraamattu 1992
Jaa